İLE311 Türkiye Siyasal Hayatı ve Kurumları

Bu ders, Türkiye siyasal hayatının önemli olay ve gelişmeleri, başlıca düşünce akımları ve Türkiye siyasal hayatında yer tutan kurumlar hakkındaki temel bilgileri öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitimci: Gökhan Atılgan