Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına bilişim teknolojileri öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntemlerini tanıtmak; gerçek öğretim durumlarında çekilmiş video materyaller aracılığıyla bilişim teknolojileri öğretimi uygulamalarından ve yaşanan sorunlardan haberdar etmek; ortaokul “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ve lise “Bilgisayar Bilimi” dersi öğretim programında yer alan belirli bir konuyu alternatif uygulamalar yoluyla nasıl öğretebilecekleri konusunda örnek uygulamalar gerçekleştirmelerine ve bu uygulamayı sınıfta sunmalarına olanak sağlamaktır.