OSB004 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

Bu derste öğrencilerin, yanlış öğretim yöntemlerinde kullanılan kavramları açıklamaları, ipucunda, pekiştireçlerde ve uyaranlarda silikleştirme yapmaları, uyaran uyarlamalarının ve tepki ipuçlarının kullanıldığı yöntemleri uygulamaları ve öğretimin etkililiğini belirlemek üzere veri toplamaları ve analiz etmeleri amaçlanmaktadır.