AHE407 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, öğrencinin etkili bir psikiyatri hemşireliği uygulaması için gerekli olan temel kavramlar ile teorilerve teorilere dayalı uygulamaları öğretir. Bu amaçla ders içeriğini, insan davranışları, ruh sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu, psikiyatri hemşireliği standartları, rolleri ve işlevleri ve yardım becerileri oluşturmaktadır.

Eğitimci: Gülsüm Ançel