SÖG006 Okuma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

Bu dersin genel amacı, Özel Eğitim Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yaşadıkları okuma güçlüklerine yönelik tanılama ve müdahale sürecinin nasıl gerçekleşmesi gerektiğine yönelik temel bilgileri kazandırmaktır. Bu kapsamda sesbilgisel farkındalık, ses sembol eşleme, kelime bilgisi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi ve bu becerilere yönelik yapılabilecek müdahaleler gibi konular işlenecektir.

Eğitimci: Cevriye Ergül