Taşın oluşumu, taş türleri ve karakteristik özellikleri, taş işçiliği; taşın ocaktan çıkarılması, taşınması, taş işçiliğinde kullanılan aletler, bunların taş üzerinde bıraktığı izler ve taş işçilik aşamaları, taşın bozulmasına neden olan unsurlar, fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalar, taş bozulmalarının tanılanması, taş eserin korunma durumunun tespiti, belgelenmesi ve rapor hazırlanması.

Formation and characteristics of the rocks and stones species, stone processing and workmanship; quarry and transport, masonry, tools used in stonework and traces on the stones, types of deterioration of stones; physical deterioration factors, chemical deterioration factors and bioderioration factors, methods of recognition of deterioration stones and detection of conservation situation, documentation, inventory methods and report.