DNA'nın yapısal ve fonksiyonel özellikleri, RNA'nın yapısal ve fonksiyonel özellikleri, DNA'NIN eşlenme (replikasyon) mekanizmalarının moleküler esası, RNA sentezinin (transkripsiyon) moleküler mekanizmaları, RNA türleri ve RNA işlenmesinin moleküler mekanizmaları, Alternatif RNA splaysı, Translasyon (Protein sentezi) ve protein transportu, Mutasyonun ve Rekombinasyonun moleküler mekanizmaları, Genetik Regülasyon modelleri.