Genetik mühendisliğinin tanımı ve tarihçesi, DNA ve RNA izolasyonu, DNA kesimi ve Restriksiyon endonukleazlar, DNA fragmentlerinin ligasyonu (DNA lizgazlar) ve rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan diğer enzimler. Vektör sistemleri ve klonlama stratejileri. Klonların seçimi, çoğaltılması ve saklanması, DNA kütüphanelerinin yapılması (Toplam genom ve cDNA kütüphaneleri), DNA sondalarının üretilme stratejileri ve veritabanlarının kullanımı, yönlendirilmiş mutasyon ve rekombinasyon teknikleri, Polimeraz zincir reaksiyonları ve uygulama alanları, DNA ve Protein dizi analizleri, Genetik mühendisli,ğinin pratik uygulama alanları, riskler, yararlar, Genetik mühendisliği uygulamalarında yasal durum.