. 1)İslam Ahlak felsefesinin Yerli ve yabancı kaynaklarını tanır karşılaştırır.

2)  İyi,  kötü,erdem ve mutluluk ve hürriyet  gibi temel ahlaki sorunlara İslam felsefesinin sunduğu değerlendirmeleri öğrenir.

3) İslam ahlak teorilerin öğrenerek, Klasik İslam ahlakı kitaplarını yakından tanır.

4) Güncel ahlaki tartışmalar için bilgisel zemin oluşturur.

5.Ruhsal tıp ile ilgili kavramları analiz ve tahlili eder.

 

6.İslam felsefesinde ölüm korkusu ve giderilmesi konusunda ortaya konulan görüşler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.

 

7.İslam ahlak filozoflarının ruhsal tıp konusunda izledikleri yöntemleri analiz eder.

 

8.Üzüntü, acı, kibir, hased, cimrilik gibi ahlaki erdemsizliklerin giderilmesinde filozoflarca ortaya konulan görüşleri sentez eder ve değerlendirmelerde bulunur.  

   9.İslâm Ahlâk Felsefesi’nin temel   kavramlarından olan erdem kavramının  ele alınışı hakkında bilgi sahibi olur.

 

10.Müslüman filozofların erdem konusuna yaklaşımlarını tek tek inceler.

 

11.İslam ahlak felsefecilerinin erdem konusundaki eserlerini bilir. 

 

12..Erdemli davranışlar, erdemli davranışların kaynağı ve pratik hayata yansıması hakkında bilgi elde eder