GEO335 Hydrogeology

Yüzey hidrolojisi; yeraltısuyunun kökeni, oluşumu ve hareketi; su içeren sediman ve kayaçların özellikleri, yeraltısuyu keşfi, bölgesel yeraltısuyu akışı, yeraltısuyu bütçesi, kıyı akiferlerinde deniz suyu girişimi

Eğitimci: Sebnem Arslan