Konservasyon teorisini oluşturan kavramlar, terimler ve temel ilkeler; koruma ve onarımın tarihçesi; bilimsel koruma ve onarımın uygulandığı alanlar, uygulayıcıların sorumlulukları ve uymaları gerekli etik kurallar; kazı alanında uygulanması gerekli arkeolojik koruma yöntemleri, kazı ortamında koruma planlaması, laboratuvar kuralları ve kullanımına ilişkin temel bilgiler.

 

Concepts, terms and basic principles that constitute the theory of conservation; short history of conservation and restoration; fields that of scientific conservation and restoration are executed, responsibilities of the executer and ethics that they must obey; basic information about methods of archaeological conservation that are required to be applied in the field, conservation planning in excavation setting, rules and usage of the laboratory.