Teknik resmin tanımı, dersin amacı, teknik resimde kullanılan temel araç gereç ve kurallar anlatıldıktan sonra norm yazı çalışmaları yapılır. Derste işlenen konu ve yapılan uygulamalar arasında sırasıyla şunlar yer almaktadır: Gönyeler yardımıyla birbirine paralel düz ve eğri doğrular çizmek. Pergel yardımıyla birbirine paralel doğrular çizmek. Gönye ve pergel yardımıyla bir doğruya dik çıkma, orta noktasını bulmak. Gönye ve pergel yardımıyla açı taşıma ve açıortayı bulmak. Yarıçapı verilen bir daire içine çokgen çizmek. Bir doğruyu eşit parçalara bölmek. Bir kenarının uzunluğu verilen çokgeni çizmek. İz düşüm düzlemi ve iz düşüm almak. Perspektif ve perspektif çeşitlerinin tanıtımı ve bir cismin perspektifini çizmek. Kesit almak. Ölçeğin tanımı, büyük ve küçük ölçekli çizimleri yapmak.

Giving the definition of technical drawing, the scope of the course, the basic materials and the rules, practicing the writing techniques. The course consists of the following practical and theoretical subjects: Drawing both straight and curved paralleled lines with the help of triangle. Drawing paralleled lines with pair of compasses. Drawing perpendiculars, finding the central point by using triangle and compass. Drawing a polygon into a circle which it’s radius is known. Dividing the line into equal parts. Drawing a polygon which has been giving the length of one edge. Taking a projection plane and a projection. Drawing projection of an object which it’s projection is known. Drawing a perspective of an object, verities of perspectives. Drawing crosscut. Definition of the scale. Making drawings with big and small scale.