AET108 MESLEKİ MATEMATİK I

Doğal sayılar, asal sayılar, bölünebilme, obeb-okek, rasyonel sayılar, özdeşlikler, çarpanlara ayırma, üslü ifadeler, köklü ifadeler, birinci dereceden denklemler, eşitsizlik, mutlak değer, bağıntı-fonksiyon, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, üçüncü dereceden denklemler, ikinci dereceden fonksiyonlar.

Eğitimci: Nilgün MUTLU