islam felsefesinde filozofların felsefi sistemlerini bilgi,varlık ve değer ekseninden açıklarken dili kullanışlarını

metafor  yoluyla görüşlerini nasıl temellendirdiklerini  örneklendirmek ve tartışmak.

Klasik ve modern kaynaklar eşiliğinde konuyu Peripatik,(Meşşai) ve mistik düşünürler açısndan tartışmak.