Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku


Dersin amacı; cezaların infazını anlatmak,infaz hukukunun amacını, hükümlülerin hak ve yükümlülüklerini ve infaz kurumlarının yapısı ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamaktır. Ders öğrenme kazanımları ise aşağıdaki gibidir:
Öğrenci;

1) İnfaz kavramını ve infazın amacını kavrar. 
2) Cezaların infaz şekillerini bilir. 
3) Ceza infaz kurumlarının güvenlik ve düzenini bilir. 
4) İnfaz kurumlarının idaresi hakkında bilgi sahibidir. 
5) İnfaz hakkındaki yasa hükümlerini bilir. 
6) Hükümlülerin hak ve yükümlülüklerini bilir.