Bu Dersin Amacı, Kamu ve özel kuruluşlarda yapılan ve tutulan dosyalama ve arşivleme sistemleri hakkında bilgi vermektir. Bilginin elde edilmesi, tasnifi, kaydedilmesi, sınıflanması, gruplandırılması,kullanmaya hazır hale getirilmesi, bilgi, belge ve evrak yönetimi ile dosyalama ve arşivleme teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.