İş ahlâkına vâkıf, sorumluluğunu bilen ve yöneticiye etkin destek verebilen sekreterler yetiştirmek bu dersin amacıdır.

Bu ders kapsamında öğrencilere sekreterlerin çalışma ortamı olan bürolar tanıtılır ve sekreterlik türleri, sekreterin nitelik ve görevleri, profesyonel sekreterlik, sekreterin protokol görevleri ve sekreterlik mesleğine ilişkin çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi verilir.