Gerçek Gazlar:Moleküllerarası etkileşmeler, ideal gaz varsayımından sapmalar, gerçek gazların hal denklemleri, gerçek gazların sıvıların ve katıların termodinamiği, sabit iç enerjili olay (Joule Olayı), sabit entalpili (izentalpik) olay (JouleThomson Olayı), ısınma ısısı, fügasite (etkin basınç).

Karışımlar: Derişimler, kısmi molar özelikler, Gibbs faz kuralı, Nernst Dağılma yasası, katı-sıvı ve sıvı-sıvı dengeleri (ekstraksiyon), Henry, Raoult ve Dalton Yasaları, sıvı-gaz dengesi (absorpsiyon ve desorpsiyon), iki bileşenli karışımların faz diyagramları, sıvı-buhar dengesi (damıtma), katı-sıvı dengesi: çözünürlük ve kristalizasyon, sayısal özelikler, elektrolit olmayan gerçek karışımlar, kısmi fügasite ve kısmi fügasite katsayısı, aktiflik ve aktiflik katsayısı, kısmen karışan sıvıların faz diyagramları, soğuma yasaları, sıvı-katı ve katı-katı dengelerinin faz diyagramları.