Kamu Hukuku Bilgisi-III (İdari Yargı)

İdari yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar ve yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanması işlenmektedir.