Bu ders, çalışma yaşamında hem yöneten hem de çalışan açısından önemli olan etkileşimleri ele alan bilimsel yaklaşımların tartışılarak aktarılmasına odaklıdır. Ders boyunca hem bir takım üyesi olarak hem de iş örgütünün bir parçası olarak bireyin, diğer kişilerle beraber etkin çalışabilmesine engel olan ya da buna kolaylık sağlayan faktörler ele alınmaktadır.  Bu bağlamda, insan ilişkilerinin amacı ve önemi, işyerindeki davranışları etkileyen unsurlar, kişilik-tutum-algı vb. açılardan bireyler arası farklılıklar, kişiler arası iletişim, örgütsel iletişim, ekip çalışması, çatışma ve anlaşmazlıkların insan ilişkileri üzerindeki bozucu etkileri, liderlik ve güç ilişkileri, işyerinde saldırganlık, ayrımcılık vb. konulara değinilmektedir.