Bu dersin amacı, bireylerin sosyal davranışlarını etkileyen hem duruma özgü hem de kişiye özgü faktörleri ele alarak, insan doğasını anlaşılır kılmak ve diğer bireylerle etkileşimlerimizi etkileyen zihinsel ve davranışsal süreçleri ayrıntılandırmaktır.

Ders boyunca, sosyal psikoloji bilim dalının tanıtılması ve bu alandaki araştırma yöntemlerine değinilmesinin ardından temel olarak şu konular ele alınmaktadır:  sosyal etki ve uyma, tutumlar ve tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar, iletişim ve propaganda, sosyal biliş ile grup yapısı ve dinamiği.