Hücrelerin çeşitliliği ve ortak özellikleri; hücre çekirdeği ve sitoplazmik bölgenin yapısı ve görevleri; hücre zarı, hücre dışı matriks ve moleküllerin taşınımı, genetik materyal ve gen ifadesinin temelleri; hücre içi trafik; hücre döngüsü ve gelişimi.

Önerilen Kaynaklar:

Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts ve Peter Walter, Garland Science Press, 5. Edition, 2007

Essential Cell Biology, Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin ve Alexander D Johnson, Garland Science Press, 4. Edition, 2013.