AED 310 İSTATİSTİK

Ankara Üniversitesi

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

Dersin Kodu ve Adı: : AED 310 İstatistik
Öğretim Üyesi:
Doç. Dr. Cengiz AKALAN

Email: cengizakalan@gmail.com 

Dersin Tanımı: Bilim felsefesi, araştırma, evren, örneklem ve probleminin seçimi, verilerin toplanması, analizi ve rapor yazımı konularını öğrenmek. Spor bilimlerinde sıklıkla kullanılan istatistik yöntemlerinin detaylı incelenmesi ve istatistik paket analiz programları yardımı ile analiz yapabilme, sonuç ve rapor hazırlayabilme.  

 
Dersin Amaçları:

1.  Genel anlamda araştırma teknikleri ve istatistik kavramının felsefesini ve prensiplerini anlama

2.  Spor bilimlerinde sıklıkla kullanılan bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini inceleme ve öğrenme 

3.  Çeşitli veri toplama ve analiz yöntemlerini öğrenme

4.  Çoğu kez insan denek kullanımı gerektiren spor bilimlerinde araştırma etiğini kavramak ve oluşturmak

5.  İstatistik analizlerini bilgisayar ortamında yapabilme ve araştırma önerisi ve raporu

Eğitimci: Cengiz Akalan