AHE 113 Psikoloji

    Davranışın nedenlerini inceleyen psikoloji, öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasına sağlıklı, gelişimine, olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar. Pozitif düşünme gücünü artırarak, başarıya motive olmasına, daha iyi öğrenebilmesine destek olur. Bilimsel yöntemle bilgiyi toplar, analiz eder, psikolojik sorunları önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla problemlerin çözümüne yardım eder.

DERSİN HEDEFLERİ

1.    Gözlem ve bilimsel araştırmalar yolu ile davranışın nedenlerini inceleme (Davranışları tanımlama, anlama ve açıklama, önceden tahmin etme, etkileme ve kontrol etme) davranışlar konusunda daha bilinçli olabilme.

2.    Kendini tanıma, başkalarının davranışlarına ilişkin bilinçlenme, olumlu düşünme becerisini artırarak, daha yapıcı kararlar alabilme.

3.    Olgun ve ruh sağlığı bakımından dengeli bir insanın sahip olması gereken nitelikleri kavrayabilme.

4.    Bireyin  nasıl algıladığını, öğrendiğini, anlayabilme, Değişen çevre koşullarına daha kolay uyum yapabilme.

5.    Kişilerarası iletişimde karşılaşılabilecek problemleri çözebilecek temel becerileri kazanabilme.