Ders, “Türkiye’deki kamu personel sistemi”ni çözümlemek genel amacını taşımaktadır. Kamu personel yönetimini sistem olarak ele almak personel boyutunu yöneticilik işlevi olarak örgütsel düzlemde değil, devlet örgütlenmesinde kurucu unsur olarak siyasal-yönetsel düzlemde irdelemek demektir. Bu sebeple derste kamu personel yönetiminin tarihsel ve toplumsal kuruluş özellikleri belirlenecek, bu özelliklere göre biçimlenen teknik mekanizmalar tanımlanacaktır. Derste Türkiye’deki personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli olmak üzere dört boyutuyla ele alınacak ancak daha çok idari personel üzerinde durulacaktır.