Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi

Bu derste, Özel Eğitim bölümü lisans öğrencilerinin eğitimde oyunun yerini  ve önemini anlamaları, oyuna kuramsal yaklaşım sergilemeleri beklenmektedir. Ders içeriğinde çocukta oyun gelişimi ve aşamaları, oyun türleri, oyunun değerlendirilmesi, oyunun öğretimi ve etkinlik temelli öğretim yaklaşımı ve oyunda müziğin yeri konularında bilgi almaktadır. Sınıfta yapılacak olan uygulamalarla “etkinlik temelli öğretime” dayalı örnek etkinliklerin hazırlanması planlanmaktadır.