Termodinamik, Maddenin Halleri, Kimyasal Kinetik, Karışımlar, Yüzey Kimyası ve Polimer Kimyası ile ilgili deneyler