TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Öğrencilerin toplumda ihtiyacı olan birey ya da kurumlara destek olmanın önemini kavramaları ve seçtikleri bir kuruma yardım etmeleri amaçlanmaktadır.

Kazanımlar

Bu dersi alan öğrenciler;

1.    Yerel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.

2.    Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.

3.    Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur.

4.    Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir.

5.    Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.

6.    Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.

7.    Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.

8.    Öz değerlendirme becerisini geliştirir.

9.    Bütün bu etkinliklerde yaratıcı düşünme becerilerini kullanır.

Eğitimci: Metin Pişkin