Ders kapsamında, eğitim Psikolojisinde temel kavramlar ve araştırma yöntemleri, doğum öncesi gelişim, bilişsel gelişim, ahlak gelişimi, cinsel gelişim, kişilik gelişim,  ç ocuk ihmali ve İstismarı ve öğrenme psikolojisi konuları yer almaktadır.