Fizyoloji canlıyı oluşturan yapıların ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine getirildiğini inceleyen bilim dalıdır. 

 Yaşayan tüm organizmaların karakteristik özellikleri vardır. Fizyoloji bu özelliklerin nasıl oluştuğunu, nasıl devamlılığının sağlandığını ve çevre koşullarından nasıl etkilendiğini inceler.

Ders tek dönemliktir. Haftada dört saat işlenir.