Üst çene premolar dişler

Canlılarda dişlenme; homodont (tüm dişlerin aynı morfolojiye sahip olması) ve heterodont (insanlarda olduğu gibi farklı grup dişlerin farklı morfolojiye sahip olması) dişlenme olarak iki gruba ayrılır. Küçükazı (premolar) diş tanımı; insanlar için süt azı (molar) dişlerin yerine gelen ve yan grup dişler olarak da gruplandırılan herhangi bir daimi dişi tanımlamak için kullanılır. Sağlıklı yetişkin bir insanda dört tanesi üst, dört tanesi alt çenede (sağlı-sollu ikişer tane) olmak üzere toplam sekiz adet küçükazı dişi vardır. Bu dişler; N. Maksillaris tarafından innerve edilirken, kanlanması ise arter olarak a. Maksillaris, venöz dönüş olarak da pleksus venosus pterygoideus tarafından sağlanır. Üç tanesi bukkal yüzde ve bir tanesi de palatinal yüzde olmak üzere toplam dört gelişim lobundan oluşurlar. Küçükazı dişleri; besinlerin koparılması ve çiğnenmesinde, ayrıca yüzün dikey boyutunun korunmasında işlev görürler. Birinci küçükazılar daha çok kanin dişlerine besinlerin koparılmasında yardımcı olurken, ikinci küçükazı dişleri ise azı dişlerine besinlerin öğütülmesinde yardımcı olurlar. Küçükazılar; ayrıca yanak köşesinde yumuşak dokulara destek sağlarlar.