Yerel yönetimlere ilişkin temel kuramlar ve kavramlar başta olmak üzere, farklı sistemlerdeki yerel yönetim biçimleri, yerel yönetim merkezi yönetim ilişkileri, yerel yönetim ve demokrasi, yerel yönetimlerin özerkliği ve Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel yönetimlerin dayandığı değerler ve kentsel siyaset gibi konulara yer verilecektir.