SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS İÇERİĞİ

 

1.Hafta: Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri

2.Hafta: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform 

3.Hafta: Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sosyal Sigortalar, Sosyal Sigortaların Uygulanma Alanı 

4.Hafta: Sosyal Sigortaların Yönetimi-Finansmanı (Primler) 

5.Hafta: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 

6.Hafta: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin ve Üçüncü Kişilerin SGK Karşısındaki Sorumluluğu

7.Hafta: Hastalık ve Analık Sigortası

8.Hafta: Malullük Sigortası 

9.Hafta: Yaşlılık Sigortası 

10.Hafta: Ölüm Sigortası 

11.Hafta: İşsizlik Sigortası 

12.Hafta: Genel Sağlık Sigortası

13.Hafta: BES

14.Hafta: Primsiz Rejim