Medeni hukukun anlamı, konusu, Türkiye'de medeni hukuk alanında kanunlaştırma faaliyetleri, Medeni hukukun yürürlük kaynakları ve uygulanması; kanunda uygulanabilir bir hükmün bulunması ve bulunmaması halleri, Kanun boşluğu çeşitleri, kanun boşluğu bulunmasının sonuçları.Örf ve adet hukuku, hakimin hukuk yaratması, bilimsel görüşlerin ve yargı içtihatlarının medeni hukuk uygulamasında rolü.