Öğrencinin okuduğu veya yayınlayacağı şiirin nazım şeklini ve türünü tanımasını sağlamak