Türk tarihi içerisinde en önemli hadiselerden biri de Türklerin İslamiyeti kabulüdür. İslamiyetin kabulü, millet olarak yaşanan toplumsal ve kültürel değişimi ifade eder. Bu değişimle birlikte Türkler, yeni bir kültür coğrafyasının içine girmişlerdir. Türk İslam Edebiyatı, İslam öncesi gelişen millî edebî formların yanında, içine girilen İslam kültür coğrafyasının estetik değerleri, güzellik ve varlık anlayışı, bilgi telakkisi, dil zenginliği ve mûsikîsinden yararlanılarak ortaya çıkarılan edebiyattır. İslamiyetin kabulü ile sanat anlayışı, formlar, malzeme ve dil ile ilgili birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu ders kapsamında İslamiyetin kabulü ile başlayan bu sürecin edebiyat alanına yansıması  aktarılacaktır.