Abbasîler, Abbasîlere bağlı devletler ve Endülüs'teki İslâm hakimiyetinin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi