Genel Fizik dersinde temel fizik kavramlarının basit ve anlaşılır bir şekilde ele alınması hedeflenmektedir. Bu nedenle dönem boyunca ele alınacak kavramların hesaplanmasına yönelik matematiksel işlemlerin yanı sıra ağırlıklı olarak bu kavramların doğası ve günlük yaşamda nerelerde karşımıza çıktığı hususları ağırlıklı olarak vurgulanacaktır. Bahsedilen bu gerekçelerden dolayı derste dönem boyunca Nobel Yayınlarından çıkan "TEMEL FİZİK: Herkes İçin Fizik" adlı kitap çerçevesinde  konular işlenecektir. Temel fizik konularının hemen hemen tamamını içeren bu kitap fiziğe ilişkin kavramlara aşina olmayan veya daha önceden kavram yanılgıları ile sınıfa gelen öğrencilerin fiziğe ilişkin temel kavramları doğru bir şekilde yapılandırmasında oldukça ikna edici ve temel örnekler sunmaktadır. 
Böylece Temel Fizik kavramlarına dair doğru ve yeterli derinlikte bir kavrayışa ulaşacak ve bunları kullanma becerisine sahip olacak olan öğretmen adayı fiziğin zor olduğuna ilişkin ön yargısını kıracaktır.