Teorik ve laboratuvar saatlerinden oluşan dersin amacı cihaza dayalı analiz yöntemlerinin ilgili cihazlar ile birlikte ögretilmesi; farklı karışımların analizi için uygun sistem ve koşulları tasarımı becerisi kazandırılmasıdır. Bu kapsamda Spektrofotometrik yöntemler; teori, UV-VIS, IR ve AA spektrofotometre uygulamaları, kalitatif ve kantitatif analiz; kromatografik yöntemler, türleri, mekanizmaları, yüksek basınç sıvı kromatografi uygulaması, gaz kromatografi-kütle spektometresi uygulaması, kalitatif ve kantitatif analiz; termal analizler; teori, türleri, uygulamaları; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi; bir proses akımındaki muhtemel bileşenlerin analizi için uygun sistem ve koşullarının tasarımı projesi ele alınır.