Öncelikle diğer bilimler için gerekli olan denizel fauna ve floranın tanımını yapmak ve daha sonra bunların biyolojik özellklerini (fizyoloji, üreme, gelişme v.b.) açıklamaktır.