Ders kapsamında günümüz bilgisayarlarının donanım bileşenleri ve bu bileşenlerin verimli çalışmaları için kullanılan adresleme, cache kullanımı ve bufferlama gibi teknikler işlenerek, öğrencilerin bu kavramları iyi bir şekilde kavramaları ve çalıştıkları donanımı en verimli şekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.