İnsan davranışı ve akıl yürütmede gerekli olan biyolojik mekanizmaları  açıklamaktır.