Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş

Nükleer Bilimlerde Yüksek Lisans programında, temel nükleer fizik bilgisine ek olarak, nötron üretimi ve nötronun madde ile etkileşme mekanizmalarını öğretmek ve nükleer teknolojinin en önemli uygulamaları  sırasında gereksinim duyulan nötron dedeksiyonu ve ölçümü için bir altyapıyı oluşturmaktır. Bu temel bilgiler verildikten sonra, yavaş ve hızlı nötron ölçümlerinde (sayaç olarak) kullanılan çağdaş dedeksiyon ve ölçüm sistemlerinin çalışma prensipleri açıklanacaktır.

Dersin içeriği: Temel Nükleer Fizik Kavramlarının Gözden Geçirilmesi, Nükleer Tepkimeler, Reaksiyon Kinematiği, Fisyon, Nötron üretimi ve mekanizmaları,  nötron kaynakları, araştırma reaktörleri, Nötron Etkileşmeleri, Yavaş nötron dedeksiyon yöntemleri, Nötron dedektörleri; çalışma prensipleri ve özellikleri, Hızlı nötron dedeksiyon yöntemleri, dedektörlerin çalışma prensipleri, Pasif dedektörler: Aktivasyon foilleri, (Termal ve Hızlı nötronlar için), Reaktör Fiziği Temel Kavramları ve Reaktör Malzemeleri.

Eğitimci: Haluk Yücel