Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Laboratuvarı

Bu dersin amacı  radyasyon dedeksiyon ölçüm cihazları kullanımı konusunda öğrencilere deneyim kazandırmak ve gaz sayaçları, sintilasyon sayaçları , yarıiletken dedektörler ve diğer analog NIM modüller gibi cihazların kullanımı konusunda alışkanlık kazandırmaktır.Bu laboratuarın kapasitesi 20-25 kişi ile sınırlandırılmıştır ve ilk yarı yılda okutulan 101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri  dersinde ele alınan konuların pratik uygulamalarını vermektir.

Organik Antrasen Kristali ile Beta Radyasyonu Sayımı, Geiger-Mueller Sayaçla Deney, Tek Kanallı Analizör ve NaI(Tl) Dedektörü ile Deneyler, Çok Kanallı Analizör ve NaI(Tl) Dedektörü ile Deneyler, Orantılı Sayaç Deneyleri, Yarıiletken Dedektör Deneyleri (CdZnTe),BC408plastik sintilatör deneyleri,ZnS/BC400  inorganik kristal deneyleri,düşük seviye aktivite ölçümü için orantılı sayaçlar.

Eğitimci: Haluk Yücel