Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı

Nötronun madde ile etkileşmesi temeline dayalı radyoaktivasyon tekniklerini kullanarak nötron alanlarının bulunduğu ortamlarda nötron akısı ve nötron spektrumlarının deneysel belirlenmesi ve nötron dozlarının ölçülmesi öğrenilecektir.

Radyoaktivasyon Teknikleriyle Nötron Akısı ve Spektrumlarının Belirlenmesi - Sayım Düzeneği, Işınlama İşlemleri, Hesaplama Yöntemi, Nötron Akısı İle İlgili Konvansiyonlar, Epitermal Nötronlar, Rezonans İntegrali, Reaksiyon Hızı, Nötron Öz-Zırhlaması, Akı Çökmesi Faktörleri, Aktivasyon Yöntemleri; Instrumental Nötron Aktivasyon Analizi  (INAA)  İçin Işınlama  Sistemi Tanıtımı - Geiger ve NaI(Tl)/He-3 dedektörlü cihazlar kullanılarak ortam dozu ölçülmesi, NAA sisteminin tanımlanması ve ışınlama  ünitesinde  doz ölçümleri,  Termal Nötron Akı Ölçümü, Bir (n,g) Tepkimesi İçin  Termal Nötron Tesir Kesitinin Ölçülmesi, Nötron Aktivasyon Sonucu Oluşan Kısa Ömürlü Radyonüklit Yarı Ömrünün  Ölçülmesi, Yavaş Nötronları Kullanarak NAA Yöntemiyle Nicel Element Tanımlanması

Eğitimci: Haluk Yücel