Radyasyondan Korunma

Bu ders ile öğrenciye uluslar arası kuruluşlar (ICRP, IAEA,  vs gibi) tarafından insan sağlığına yönelik olarak önerilen radyasyondan korunmanın temel felsefesi anlatılacaktır. Genel korunma prensiplerinin, medikal ışınlamalarla ilgili hususları ağırlıklı olarak işlenmektedir.

Radyasyondan korunma fiziğinin temelleri,  Işınlama, soğurulan doz, doz eşdeğeri nicelikleri, kayıt dozu, yöne bağımlı doz kavramları, Radyasyondan korunma felsefesi, radyasyon güvenliği temel standartları ve radyasyon güvenliği uygulamaları, Radyasyondan korunma kılavuzu ve ışınlama sınırları, Dış ve ıç ışınlamalar, korunma yöntemleri, Çalışanların radyasyondan korunması, Yüklü parçacıklardan kaynaklanan doz hesaplamaları, Fotonlardan kaynaklanan doz hesaplamaları, Nötronlardan kaynaklanan doz hesaplamaları,  İç doz kavramları, Radyasyon zırhlamanın prensipleri, Medikal x-ışınları ile görüntüleme sistemlerinde veya farklı medikal sistemlerde zırhlama hesaplamaları, Medikal radyoizotoplar ve radyoaktif malzemelerin güvenli depolanması ve taşınması

Eğitimci: Haluk Yücel