ASG107 Genel İşletme

Genel İşletme dersi kapsamında,  çalışma yaşamı içinde işletmelerin yeri, önemi, nasıl var olduklar, çevreleriyle ilişkileri ve iç dinamikleri tanıtılır.

İşletmenin genel ekonomi içindeki yeri ve önemi, amacı, işletmelerin çeşitleri, kuruluşu ve faaliyete geçişi, işletmelerin yönetimi ve organizasyonu, üzerinde duruluna temel konulardır.  

Eğitimci: Evin MİSER