Program geliştirmenin temel kavramları, program türleri, program geliştirmenin kuramsal temelleri, program tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci; öğretimin planlaması, öğretim sürecinin programla ilişkilendirilmesi konularında öğrencilerin bilgi ve beceri edinmesine yönelik bir derstir.