Haftalık Ders Konuları

Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1. Hafta

İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri

2. Hafta

Html Temel Etiketleri Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Hafta

Metin ve Görünüm Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Hafta

Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablo İşlemleri

5. Hafta

Tablo İşlemleri Formlar

6. Hafta

Formlar

7. Hafta

Çerçeveler

8. Hafta

Çoklu Ortam Araçları

9. Hafta

Çoklu Ortam Araçları

10. Hafta

Stil Şablonu(CSS) Temelleri

11. Hafta

Stil Şablonu(CSS) Özellikleri

12. Hafta

Stil Şablonu(CSS) Özellikleri Menü İşlemleri

13. Hafta

Javascript ve Menü İşlemleri

14. Hafta

Domain Hosting ve Server işlemeleri


Dersin Kazanımları

Bu Dersi Tamamladığınızda,

 • ›İnternet, WEB ve HTML Tanımlarını
 • ›İnternet, WEB ve HTTP kavramlarının anlamlarını,
 • ›IP adresi ve alan isimlendirme sisteminin ne olduğunu,
 • ›WEB tarayıcısının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını,
 • ›WEB tasarımı yaklaşımlarının neler olduğunu,
 • ›HTML ve bileşenlerine ilişkin kavramlarını,
 • Tasarım ilke ve temellerini
 • Temel HTML etiketlerini
 • İleri düzey HTML ve HTML5 etiketlerini
 • CSS ve CSS3 özelliklerini
 • CSS sınıfı oluşturma ve HTML etiketlerine bağlamayı
 • Temel Javascript kodlarını ve fonksiyon oluşturmayı

öğrenmiş olacaksınız.


Dersin Değerlendirilmesi

Ders Başarı Puanı = 0,4 x (Vize Notu) + 0,6 x Final Notu

Ders Başarı Puanı >= 60 ise öğrenci dersten BAŞARILI

Ders Başarı Puanı < 60 ise öğrenci dersten BAŞARISIZ

Dersin Devam Zorunluluğu

Dersimiz haftalık 4 saat teori ders toplam 14 hafta işlenmektedir. Devam zorunluluğu olan öğrencinin devamsızlıktan kalmaması için toplam ders saatinin en az %70'e devam etmesi gerekmektedir.