Antrenörlük Mesleğine Giriş

Antrenörlük mesleğinin tanıtımını amaçlayan bu derste , antrenör tipleri,antrenör yaklaşımları,öğretim yöntemleri,başarılı antrenörlük,antrenörlükte etik değerler,antrenör hakem ilişkileri(Futbol örneği) konuları örneklerle ve litaratür desteğiyle verilmesi amaçlanmıştır.